Cử nhân Quản trị Kinh doanh

Giới thiệu chương trình

Là trường đại học công lập Anh Quốc có chương trình giảng dạy tiên tiến và đào tạo chất lượng cao, Hoa Sen - De Montfort đã được các dành hiệu:

 • Được xếp hạng Vàng – thứ hạng cao nhất về chất lượng giảng dạy năm 2017
 • Top 15 Trường Đại học tại UK hướng tới các mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc (theo T.H.E Impact Rankings 2020).
 • Trường được xếp hạng trong top 3% đại học hàng đầu thế giới và top 1,5% đại học toàn cầu về tác động quốc tế trong Bảng xếp hạng đại học thế giới của Times Higher Education 2017.
 • Top 1 khả năng tuyển dụng sau đại học theo Times Higher Education. Tỷ lệ sinh viên có việc làm sau khi tốt nghiệp là 96,7%. Có nhiều cựu sinh viên tại trường hiện đang nắm giữ các vị trí quan trọng trong các tập đoàn và tổ chức hàng đầu trên thế giới như Warner Bros, Walt Disney, IBM, Adidas,…

dmu

Tại sao chọn ngành này
 • Toàn bộ chương trình được giảng dạy bằng tiếng Anh
 • Đội ngũ giảng viên là những chuyên gia trong và ngoài nước có kinh nghiệm lâu năm trong ngành
 • Học và nghiên cứu dưới sự hướng dẫn của những chuyên gia trong và ngoài nước
 • Môi trường học tập năng động, đa quốc tịch, đa văn hóa
 • Cơ hội lựa chọn nghề nghiệp đa dạng trong các tổ chức đa quốc gia trong và ngoài nước
Cơ hội việc làm

Chương trình đào tạo nguồn nhân lực cao cấp cho ngành Quản trị Kinh doanh trong nước và thế giới. Sinh viên tốt nghiệp sẽ có khả năng tham gia các hoạt động trong lĩnh vực Quản trị Kinh doanh như:

 • Chuyên viên Quan hệ Khách hàng (Customer Relationship Specialist)
 • Chuyên viên Phát triển Doanh nghiệp (Business Development Specialist)
 • Chuyên viên Truyền thông Doanh nghiệp (Corporate Communications Specialist)
 • Chuyên viên Quảng cáo Sự kiện (Event Advertising Specialist)
 • Quản lý Chiến lược Kinh doanh (Business Strategy Manager)
 • Chuyên viên Phát triển Thị trường (Market Development Specialist)
 • Quản lý Dự án Tiếp thị (Marketing Project Manager)
 • Chuyên viên Mạng xã hội (Social Media Specialist)
 • ....

cơ hội việc làm

Nội dung chương trình

THỜI GIAN ĐÀO TẠO:

Thời gian học 3 năm (chưa bao gồm 1 năm đại cương), mỗi năm 2 học kỳ. Đào tạo bằng tiếng Anh.

 • Bằng cách tích hợp hai lĩnh vực kinh doanh và Marketing, sinh viên sẽ tìm hiểu về các học phần của Marketing và kinh doanh, mang lại cho sinh viên nhiều lợi thế trên thị trường quốc tế;
 • Sáng tạo cách học thông qua chiến lược đánh giá và nội dung học hiện nay nhằm mục đích nâng cao kỹ năng kỹ thuật số và chuyên môn của sinh viên (từ biểu đồ mô tả, TEDtalks, báo cáo tư vấn và phản biện nhóm);
 • Các học phần chính cung cấp kiến thức cần thiết trong lĩnh vực kinh doanh để đạt hiệu quả trong việc kinh doanh;
 • DMU là thành viên được Công nhận của Viện Marketing Chartered (CIM) và Đối tác Giáo dục Chính của Viện Dữ liệu & Marketing (IDM), có nghĩa là sinh viên có thể được miễn bằng chuyên môn CIM và IDM;
 • Chương trình được thiết kế theo chiến lược Giáo dục 2030 của DMU, trong đó thời khóa biểu ‘học tập theo học phần’ được đơn giản hóa, có nghĩa là sinh viên sẽ học một môn tại một thời điểm và có nhiều thời gian hơn để tham gia vào việc học của mình, nhận phản hồi nhanh hơn từ giảng viên và tận hưởng sự cân bằng giữa cuộc sống và học tập.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Năm 0 Năm 1 Năm 2 Năm 3  
IYZ Chuyên ngành Chuyên ngành Chuyên ngành  
Tiếng Anh Học thuật 1 (English for Academic Purposes 1) Nền tảng của Kinh doanh Toàn cầu trong thời đại Kỹ thuật số (Foundations of Global Business in the Digital Age) Các vấn đề đương đại trong Chiến lược Marketing (Contemporary Issues in Strategic Marketing) Marketing, Xã hội và Tác động Toàn cầu (Marketing, Society and Global Impact)  
Tiếng Anh Học thuật 2 (English for Academic Purposes 2) Marketing: Lý thuyết và Thực hành (Marketing: Theory and Practice) Thương hiệu và Hành vi người dùng (Brands and Consumer Behaviour) Chọn 1 trong 2 môn sau  
Kỹ năng học thuật và Học tập (Academic and Study Skills) Kinh doanh Thông minh Thiết yếu và Ra Quyết định Tài chính (Essential Business Intelligence and Financial Decision Making) Thực tiễn Marketing và hiểu biết sâu sắc về ngành Marketing (Marketing Practice and Industry Insights Marketing kỹ thuật số cho nhà quản lý doanh nghiệp (Digital Marketing for Business Managers Geography and Trends)  
Kỹ năng học Toán: Phương pháp Định lượng (Maths Study Skills: Quantitative Methods) Tinh thần Kinh doanh và Khởi nghiệp (Entrepreneurship and Business Ventures) Đạo đức kinh doanh và Trách nhiệm xã hội (Business Ethics and Social Responsibility Quản lý Khủng hoảng và Kinh doanh liên tục (Crisis and Business Continuity Management)  
Bối cảnh Kinh doanh (The Context of Business)     Chọn 1 trong 2 lựa chọn sau  
      Quản lý Quan hệ Khách hàng (Managing Customer Relationships)  
      Lãnh đạo Sáng tạo và Tư duy Kinh doanh (Creative Leadership and Business Thinking)  
      Chọn 1 trong 2 lựa chọn sau  
      Dự án Tư vấn Marketing (Marketing Consultancy Project)  
      Luận văn Marketing (Marketing Dissertation  
Nội dung học phần

Năm 1

Học phần 1: Nền tảng của Kinh doanh Toàn cầu trong thời đại Kỹ thuật số (Foundations of Global Business in the Digital Age)

Học phần này nhằm mục đích phát triển sự quan tâm, kiến thức và đánh giá của sinh viên về các vấn đề kinh doanh toàn cầu hiện nay và những thách thức chúng đặt ra cho quản lý. Chúng ta sẽ tìm hiểu cách công nghệ số và sự phát triển truyền thông xã hội ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của nhiều doanh nghiệp. Sinh viên sẽ được giới thiệu với các chức năng kinh doanh quan trọng như Quản lý Nhân sự, Tiếp thị, Tài chính và Kế toán, và nhận biết cách chúng góp phần vào thành công tổ chức. Học phần được thiết kế để đồng bộ với xu hướng hiện đại và nội dung của nó được tác động mạnh bởi các sự kiện thế giới hiện tại và cách chúng ảnh hưởng đến môi trường nội và ngoại của doanh nghiệp toàn cầu.

Học phần 2: Marketing: Lý thuyết và Thực hành (Marketing: Theory and Practice)

Học phần này cung cấp cho sinh viên một giới thiệu toàn diện về lý thuyết và thực hành tiếp thị. Mục tiêu là giúp sinh viên hiểu rõ về sự đa dạng của lý thuyết tiếp thị, được minh họa thông qua ứng dụng thực tế. Sinh viên thành công sẽ có khả năng thể hiện khả năng làm việc với các khái niệm tiếp thị cốt lõi sau đây:

 1. Khái niệm tiếp thị và sự định hình chức năng của nó
 2. Môi trường tiếp thị và việc hiểu rõ thị trường
 3. Nghiên cứu tiếp thị
 4. Phân đoạn thị trường, chọn lựa và định vị
 5. Kế hoạch Marketing Mix - bao gồm sản phẩm, dịch vụ, giá cả, phân phối và truyền thông
 6. Những thách thức đương đại đối mặt với những người tiếp thị - ví dụ như tiếp thị điện tử, đạo đức và toàn cầu hóa.

Học phần sẽ giúp sinh viên hiểu cách những phần này liên kết với nhau, cùng với các kỹ năng cơ bản cần thiết để bắt đầu nhanh chóng với các chủ đề tiếp thị chuyên sâu trong các năm tiếp theo.

Học phần 3: Kinh doanh Thông minh Thiết yếu và Ra Quyết định Tài chính (Essential Business Intelligence and Financial Decision Making

Môn học này được thiết kế để giúp sinh viên hiểu về lượng dữ liệu có sẵn cho tổ chức và cơ hội áp dụng Trí tuệ Kinh doanh (Business Intelligence) để phân tích, suy luận và trích xuất thông tin chi tiết hơn, nhằm phát triển thông tin ý nghĩa và kiến thức có thể được sử dụng đa dạng để cải thiện hiệu suất và tăng cường khả năng hoạt động của tổ chức. Hơn nữa, học phần này tập trung vào việc sử dụng dữ liệu tài chính bằng cách giới thiệu sinh viên với các nguyên tắc cơ bản về kế toán, báo cáo tài chính, phân tích hiệu suất kinh doanh và cách doanh nghiệp sử dụng chúng.

Học phần 4: Tinh thần Kinh doanh và Khởi nghiệp (Entrepreneurship and Business Ventures)

Học phần này bắt đầu bằng việc khám phá khái niệm khởi nghiệp và đánh giá một cách phê phán sự tương đồng và khác biệt giữa các doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs) và các doanh nghiệp lớn. Mục tiêu là xây dựng sự hiểu biết về cách khởi nghiệp, người khởi nghiệp và tư duy khởi nghiệp có thể giúp nền kinh tế và cá nhân phồn thịnh. Học phần giới thiệu sinh viên vào quá trình Giải quyết Vấn đề Sáng tạo, nơi họ sẽ đánh giá thế giới xung quanh và xác định các vấn đề xã hội cần có giải pháp. Mục tiêu ở đây là khuyến khích sự sáng tạo và thúc đẩy sinh viên nghĩ ra ngoài giới hạn để xây dựng doanh nghiệp đổi mới, bền vững và phù hợp thời đại. Học phần sẽ khám phá các thách thức và yếu tố thành công phổ biến, và sinh viên sẽ học cách chuyển đổi ý tưởng kinh doanh thành kế hoạch kinh doanh chính thức.

Một trọng tâm của học phần này là phát triển năng lực trong tất cả các lĩnh vực liên quan đến quản lý kinh doanh như tài chính, hoạt động và quản lý nhóm. Tuy nhiên, sự chú ý đặc biệt sẽ được dành cho việc thương mại hóa và tiếp thị doanh nghiệp khởi nghiệp, với sự nhấn mạnh vào việc trang bị cho sinh viên những kỹ năng chuyển giao quý báu như kỹ năng giao tiếp, sự thích ứng và việc học nghệ thuật đàm phán.

Học phần kết thúc trong một cuộc thi giả lập ý tưởng kinh doanh, nơi các nhóm sẽ trình bày kiến thức và kỹ năng của họ trong một bối cảnh chuyên nghiệp.

Năm 2

Học phần 1: Các vấn đề đương đại trong Chiến lược Marketing (Contemporary Issues in Strategic Marketing)

Học phần này xây dựng trên kiến thức tiếp thị trước đó và áp dụng nó trong bối cảnh của một tổ chức cụ thể, đề cập đến các vấn đề liên quan đến cả thị trường người tiêu dùng và doanh nghiệp. Nó khuyến khích sự phát triển của một cách tiếp cận phê phán để thảo luận về chiến lược và hành động của các loại doanh nghiệp khác nhau và tác động của những chiến lược đó đối với các nhóm liên quan. Nội dung có thể bao gồm, nhưng không giới hạn, các khía cạnh như phân tích tiếp thị; phân tích xu hướng; mối quan hệ chiến lược; tác động xã hội và văn hóa; chiến lược để có lợi thế cạnh tranh; dự báo và quản lý biến đổi. Đặc biệt, nó sẽ xác định, phân tích và đưa ra các đề xuất chiến lược về các vấn đề đương đại, ví dụ như tác động ngày càng lớn của bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu.

Học phần 2: Thương hiệu và Hành vi người dùng (Brands and Consumer Behaviour)

Học phần cung cấp cho sinh viên hiểu biết về lý thuyết và thực hành thương hiệu đương đại trong việc xây dựng, định vị và quản lý thương hiệu. Sinh viên sẽ xem xét các vai trò khác nhau mà thương hiệu và việc tạo dựng thương hiệu đóng vai trong cuộc sống hàng ngày của người tiêu dùng, với một tập trung đặc biệt vào mối quan hệ giữa thương hiệu và người tiêu dùng. Học phần giúp sinh viên có cái nhìn lý thuyết và thực hành về quá trình sáng tạo liên quan đến việc tạo, thiết kế, phát triển và quản lý một thương hiệu. Hơn nữa, sinh viên sẽ hiểu cách người tiêu dùng điều hướng trong xã hội hiện đại bằng cách khám phá các quá trình tâm lý diễn ra trước, trong và sau khi một sản phẩm/dịch vụ được tiêu thụ. Do đó, học phần này nghiên cứu cách những yếu tố nội tại (ví dụ: động cơ, thái độ, nhận thức, tính cách, bản thân) và yếu tố bên ngoài (ví dụ: văn hóa, nhóm tham chiếu) thúc đẩy hành vi của người tiêu dùng, và mối quan hệ tương hỗ giữa người tiêu dùng và xã hội nói chung.

Học phần 3: Thực tiễn Marketing và hiểu biết sâu sắc về ngành Marketing (Marketing Practice and Industry Insights)

Mục tiêu dự kiến của học phần này là giới thiệu sinh viên vào thế giới của thông tin tiếp thị: hiểu biết về cạnh tranh và thị trường. Sự tập trung vào thông tin tiếp thị liên quan đến các thực hành kinh doanh như các chỉ số tiếp thị và giá trị, nghiên cứu tiếp thị, phân tích dữ liệu và khai thác dữ liệu. Với sự giúp đỡ từ kiến thức này, sinh viên sẽ có khả năng quản lý thông tin về thị trường và khách hàng. Sinh viên sẽ hiểu về sự quan trọng của dữ liệu nội và ngoại, cách thu thập dữ liệu và cách biến dữ liệu thành thông tin tiếp thị hữu ích để đưa ra quyết định tiếp thị.

Kiến thức về ngành cung cấp nhiều thông tin giúp triển khai khái niệm tiếp thị dựa trên thông tin thực hiện được trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau từ du lịch đến thời trang và từ môi trường bán lẻ đến sản xuất. Học phần nhằm cải thiện kỹ năng phân tích, kỹ năng xử lý dữ liệu và tư duy chiến lược tiếp thị dựa trên thông tin thông qua các tình huống thực tế và các phương pháp hay nhất từ cả doanh nghiệp đa quốc gia lẫn lĩnh vực doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Học phần 4: Đạo đức kinh doanh và Trách nhiệm xã hội (Business Ethics and Social Responsibility)

Hiểu rằng các quản lý định hình và được định hình bởi các quy trình tổ chức, học phần này tập trung vào trách nhiệm và đạo đức ở cả cấp tổ chức và quản lý. Nó sẽ trang bị cho sinh viên sự hiểu biết vững về các khái niệm chính trong trách nhiệm xã hội doanh nghiệp và cách áp dụng chúng trong thực tế kinh doanh. Nó cũng sẽ khám phá các vấn đề đạo đức mà các quyết định của doanh nghiệp phải đối mặt và nguyên nhân và hậu quả của quyết định (không) đạo đức.

Năm 3

Học phần 1: Marketing, Xã hội và Tác động Toàn cầu (Marketing, Society and Global Impact)

Học phần này được thiết kế để mang đến cho sinh viên một góc nhìn phê phán giúp họ hiểu và đánh giá bối cảnh người tiêu dùng đương đại. Nội dung của khóa học được thúc đẩy bởi sự cần thiết phải đối mặt với tác động của hệ thống tiếp thị đối với người tiêu dùng, môi trường và xã hội. Dựa trên Phê phán Tiếp thị và Phong trào Nghiên cứu Người tiêu dùng Chuyển đổi (TCR), học phần sẽ tập trung vào sự phúc lợi của người tiêu dùng một cách toàn diện, thông qua việc xem xét các vấn đề xã hội trong ngữ cảnh. Nội dung khóa học theo hướng tiếp cận liên ngành, lấy từ các lý thuyết của xã hội học, chính sách công cộng, nghiên cứu văn hóa và tâm lý. Học phần được đào tạo dựa trên nghiên cứu để tạo điều kiện cho tư duy phê phán trong lĩnh vực này thông qua việc sử dụng các trường hợp nghiên cứu (ví dụ: các bài thảo luận của Oxfam), các bộ phim tài liệu giáo dục (ví dụ: Media Education Foundation) và nghiên cứu chính sách (ví dụ: Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên Hợp Quốc). Thông qua sự kết hợp giữa các lĩnh vực và tài liệu hỗ trợ, học phần hướng tới việc khuyến khích sinh viên phát triển cách tiếp cận thực tế đối với các vấn đề và cơ hội về phúc lợi quan trọng nhất đối với người tiêu dùng và môi trường của họ, với mục tiêu tạo ra sự thay đổi tích cực và đầy cảm hứng.

Học phần 2:  Chọn 1 trong 2 lựa chọn sau

     Marketing kỹ thuật số cho nhà quản lý doanh nghiệp (Digital Marketing for Business Managers Geography and Trends)

Học phần này giới thiệu sinh viên với tiếp thị số với sự tập trung đặc biệt vào truyền thông xã hội. Sinh viên sẽ được khuyến khích để đánh giá và đóng góp vào cuộc thảo luận về các vấn đề tiếp thị số đương đại. Ví dụ, tổ chức nên phản ứng như thế nào trước sự tăng trưởng và ảnh hưởng ngày càng lớn của các mạng xã hội, chúng đang nhanh chóng bắt kịp với công cụ tìm kiếm như nguồn tài nguyên web chính. Môn học này cũng khám phá các nguyên tắc chính của tiếp thị số và cách chúng được áp dụng trong một loạt các tổ chức và ngữ cảnh tiếp thị. Sự tập trung được đặt vào vai trò trung tâm của thông tin khách hàng và cách cơ sở dữ liệu được xây dựng và sử dụng để xác định, thu hút và giữ chân các nhóm người tiêu dùng có lợi nhuận. Sinh viên sẽ có cơ hội để có trải nghiệm thực tế với các công cụ quản lý truyền thông xã hội chủ quan như Hootsuite và được hỗ trợ để đạt được các tiêu chuẩn năng lực được công nhận quốc tế.

     Quản lý Khủng hoảng và Kinh doanh liên tục (Crisis and Business Continuity Management)

Học phần này thách thức các người học thực hiện một bước quan trọng nhưng ngược địa cấp độ trong quá trình học kinh doanh của họ - xem xét cách tổ chức phải đối mặt với và xử lý khủng hoảng và gián đoạn kinh doanh. Học phần này tổng hợp hai thành phần quan trọng, mỗi cái có lý thuyết và thực hành cơ bản - quản lý khủng hoảng và quản lý liên tục kinh doanh.

Trong thời gian học tập, sinh viên sẽ học lý thuyết và thực hành quản lý khủng hoảng và duy trì kinh doanh, có cơ hội thể hiện sự tích lũy kiến thức và kỹ năng của họ theo cách tích cực, ứ dụng và thời gian thực.

Học phần 3: Chọn 1 trong 2 lựa chọn sau

     Quản lý Quan hệ Khách hàng (Managing Customer Relationships)

Học phần này cung cấp một đánh giá toàn diện về mối quan hệ khách hàng trong ngữ cảnh B2B và B2C. Nó giải thích tại sao doanh nghiệp nên mục tiêu phát triển mối quan hệ lâu dài với khách hàng của mình, liệu điều này có lợi ích hay khả thi cho tất cả các loại doanh nghiệp, những chi phí mà nó tạo ra và những lợi ích mà nó mang lại, cùng với cái nhìn sâu sắc về cách triển khai mối quan hệ khách hàng bền vững. Sinh viên sẽ được giới thiệu với các thực hành và công nghệ quản lý mối quan hệ khách hàng (CRM) được doanh nghiệp sử dụng để nâng cao việc đạt được các mục tiêu tiếp thị, bán hàng và dịch vụ trong suốt các giai đoạn của vòng đời khách hàng, bao gồm việc thu hút khách hàng, giữ chân và phát triển mối quan hệ.

     Lãnh đạo Sáng tạo và Tư duy Kinh doanh (Creative Leadership and Business Thinking)

Mục tiêu của học phần này là giúp bạn nâng cao kỹ năng lãnh đạo sáng tạo, đặc biệt là để trở nên nhận thức hơn về mô hình lãnh đạo cá nhân của bạn và tăng cường khả năng ảnh hưởng đối với người khác. Học phần được tổ chức xung quanh ba quan điểm cụ thể; cụ thể là: 1) Lãnh đạo Nói chung (Quan điểm Chính thống) 2) Lãnh đạo Sáng tạo 3) Lãnh đạo Phê phán & Ngữ cảnh (Quan điểm Phê phán) 4) Lãnh đạo trong Thực Hành. Học phần sẽ xem xét tác động của các phong cách lãnh đạo khác nhau đối với Tư duy Kinh doanh và tìm kiếm các giải pháp sáng tạo cho các vấn đề kinh doanh.

Học phần 4: Chọn 1 trong 2 lựa chọn sau

     Dự án Tư vấn Marketing (Marketing Consultancy Project)

Học phần này là một dự án tư vấn tiếp thị cá nhân làm nhiệm vụ làm trang bị sinh viên với một trải nghiệm liên quan đến thực tế kinh doanh và có tính ứng dụng trong việc tìm việc. Sinh viên sẽ phải viết một báo cáo làm nhiệm vụ là một giải pháp cho một vấn đề tiếp thị kinh doanh. Sinh viên sẽ nộp lựa chọn dự án ưa thích của họ và sau cuộc thảo luận với người lãnh đạo chương trình, họ sẽ được phân công vào một dự án phù hợp nhất. Giống như một dự án tư vấn tiếp thị, tổ chức sẽ cung cấp một bản tóm tắt cho sinh viên thông qua cuộc họp trước khi dự án bắt đầu, điều này giúp sinh viên đặt câu hỏi và nghiên cứu thêm chi tiết. Đây là một phần quan trọng của quá trình tư vấn tiếp thị. Sau đó, sinh viên đề xuất tạo ra một tài liệu kế hoạch nghiên cứu của riêng họ để tóm tắt cách họ sẽ nghiên cứu và phân tích dự án. Sau khi nhận phản hồi, sinh viên tiếp tục dự án của mình theo hướng đã chỉ định. Các chủ đề dự án tư vấn tiếp thị được tìm kiếm bởi người lãnh đạo mô-đun từ các công ty địa phương và các công ty quảng cáo/PR/Sáng tạo, và là những dự án thực tế. Tất cả các chủ đề dự án sẽ được kiểm tra kỹ lưỡng để đảm bảo chúng là thích hợp để mang lại một trải nghiệm tiếp thị kinh doanh cấp cao yêu cầu. Điều này giúp sinh viên có được trải nghiệm tư vấn tiếp thị đảm bảo, sử dụng kỹ năng đã học để tạo ra ảnh hưởng và lợi ích thực tế cho công ty, và có thể tóm tắt trải nghiệm này trên CV/ hồ sơ LinkedIn của họ, và mô tả giá trị của dự án tại buổi phỏng vấn. Khía cạnh tìm việc của dự án tư vấn tiếp thị này là rất quan trọng vì nó cung cấp bằng chứng về việc sử dụng bằng cấp của họ trong thực tế, và cung cấp một lĩnh vực tập trung cho đơn xin việc làm. Mỗi sinh viên tham gia dự án tư vấn tiếp thị sẽ được phân công một người giám sát để hỗ trợ cả trong việc giải thích và đề xuất về mặt tiếp thị cho báo cáo, và các tiêu chuẩn học thuật. Đây là một dự án cá nhân mặc dù một nhóm sinh viên có thể được tạo ra (tối đa 6 sinh viên mỗi dự án), họ sẽ làm việc trên cùng một dự án hoặc các phần tương tự của dự án. Điều này dẫn đến việc khách hàng nhận được một loạt các giải pháp sáng tạo cho tình hình tiếp thị của họ.

     Luận văn Marketing (Marketing Dissertation)

Bảo vệ luận văn tiếp thị được thiết kế để cung cấp cho sinh viên cơ hội nghiên cứu về một chủ đề mà họ quan tâm cá nhân. Sinh viên thường mở rộng về một lĩnh vực đã quan tâm từ các mô-đun tiếp thị trước đó, liên kết nghiên cứu với các vấn đề mà họ tò mò từ các nơi thực tập làm việc của họ, hoặc khám phá một chủ đề chưa được nghiên cứu trong một mô-đun chính thức. Với sự hướng dẫn của một số bài giảng và cuộc họp với giáo viên hướng dẫn luận văn được giao, luận văn nên thể hiện sự áp dụng của lý thuyết học thuật vào tình huống tiếp thị thực tế. Mô-đun yêu cầu sinh viên có khả năng làm việc độc lập và tự đặt ra các mục tiêu cá nhân của mình để có cơ hội nghiên cứu về một chủ đề mà họ thực sự hứng thú và quan tâm.

Thông tin tuyển sinh

ĐỐI TƯỢNG VÀ HÌNH THỨC TUYỂN SINH

1. Đối tượng: 

 1. Học sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.
 2. Sinh viên chuyển đổi tín chỉ từ các trường Đại học, Cao đẳng khác.

2. Phương thức tuyển sinh

     2.1. Phương thức xét tuyển trên kết quả Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2024

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào: Nhà trường công bố khi có điểm thi tốt nghiệp THPT 2024 (theo lịch của Bộ GD-ĐT). Điều kiện nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương; Tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024.
Ngành xét tuyển: Tất cả các ngành bậc đại học.

     2.2. Phương thức xét tuyển trên học bạ Trung học phổ thông
          2.2.1. Xét tuyển trên Kết quả học tập (Học bạ) 3 năm Trung học phổ thông, không tính HK2 của lớp 12
 • Điểm trung bình cộng các môn học trong cả năm lớp 10, lớp 11 và HK1 lớp 12 từ 6,0 điểm trở lên (điểm làm tròn đến một số thập phân). Điểm trúng tuyển không thấp hơn ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của Trường quy định.
 • Ngành xét tuyển: Tất cả các ngành bậc đại học.
          2.2.2. Xét tuyển trên Kết quả học tập (Học bạ) 3 năm Trung học phổ thông
 • Điểm trung bình cộng các môn học trong cả năm lớp 10, lớp 11 và cả năm lớp 12 từ 6,0 điểm trở lên (điểm làm tròn đến một số thập phân). Điểm trúng tuyển không thấp hơn ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của Trường quy định.
 • Ngành xét tuyển: Tất cả các ngành bậc đại học.
     2.3. Phương thức xét tuyển trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia Hà Nội và ĐH Quốc gia TP.HCM 2024
 • Thí sinh phải dự thi và có kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do ĐH Quốc gia Hà Nội và ĐH Quốc Gia TP.HCM tổ chức năm 2024 đạt từ 600 điểm trở lên (thang điểm 1200) và đạt từ 67 điểm trở lên (thang điểm 150).

3. Điều kiện vào thẳng giai đoạn chuyên ngành

Thí sinh đạt điều kiện tuyển sinh ở mục 4 và có một trong số các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế còn thời hạn (tính đến ngày nộp hồ sơ) gồm: chứng chỉ IELTS 6.0 hoặc tương đương. 

Đối với thí sinh của chương trình Dự bị đại học là trình độ IELTS 5.0 hoặc tương đương.

4. Các đợt xét tuyển

Đợt xét tuyển chính: Tháng 1 năm 2024.
Ngoài ra, thí sinh đã tốt nghiệp THPT từ năm 2023 trở về trước có thể nhập học vào các thời điểm khác trong năm 2024.

5. Hồ sơ đăng ký xét tuyển

- Phiếu đăng ký xét tuyển;
- Bản sao học bạ Trung học phổ thông;*
- Giấy chứng nhận tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024. Bản sao bằng tốt nghiệp trung học phổ thông nếu tốt nghiệp trước năm xét tuyển;**
- Bản sao bằng tốt nghiệp trung học phổ thông nước ngoài hoặc Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình trung học phổ thông quốc tế;**
- Bản sao bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp/cao đẳng;**
- Bản sao Phiếu kết quả thi đánh giá năng lực đại học quốc gia;*
- Bản sao Chứng chỉ IELTS 5.0 trở lên hoặc chứng chỉ Anh văn tương đương;

Lưu ý:
- Sinh viên chỉ nộp một trong các bản sao ở * tùy phương thức xét tuyển và một trong các bản sao ở **
- Các bản sao đều phải công chứng. Các bản sao có yếu tố nước ngoài cần phải có dịch thuật công chứng.

6. Học bổng

hoc-bong-2024

Lưu ý:

 • Áp dụng cho tất cả thí sinh xét tuyển, trúng tuyển có điều kiện, xác nhận nhập học và hoàn tất 100% học phí HKI;
 • Thời gian áp dụng ưu đãi học phí từ ngày 01/01/2024 đến hết ngày 30/09/2024 hoặc ưu đãi có thể kết thúc sớm vì số suất có hạn.

| Xem thêm thông tin chi tiết về chính sách học bổng tại đây

7. Đăng ký xét tuyển trực tuyến

Thí sinh có thể đăng ký thông tin xét tuyển trực tuyến tại đây. Bộ phận tuyển sinh sẽ liên hệ để tư vấn và hướng dẫn thí sinh làm hồ sơ chi tiết.

__________________

LIÊN HỆ TƯ VẤN: Chương trình Hoa Sen - De Montfort - Viện Đào tạo Quốc tế

Đăng ký xét tuyển tại đây
🏢
 Địa chỉ: Phòng 1007, Lầu 10, 08 Nguyễn Văn Tráng, P. Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
☎️ Điện thoại: 028 7309 1991 (Số nội bộ: 4792)
📱 Hotline: 0888 275 276
✉️ Email: demontfort@hoasen.edu.vn
💻 Website: htttp://demonfort.hoasen.edu.vn