Kiểm định quốc tế

DMU gia nhập nhóm các trường đại học ưu tú và được trao danh hiệu 5-star 'excellent' rating


Một nhà lãnh đạo thế giới trong việc đánh giá hiệu suất giáo dục đại học đã đánh giá Đại học De Montfort Leicester (DMU) là một tổ chức 'xuất sắc' 5…

Xem thêm

DMU được vinh danh trong số 20 trường đại học tốt nhất Vương quốc Anh để hỗ trợ việc làm cho sinh viên


Việc giúp sinh viên từ giảng đường có cơ hội nghề nghiệp đã đảm bảo Đại học De Montfort, Leicester (DMU) được xếp hạng là một trong những trường đại…

Xem thêm

DMU được xếp hạng trong 30 trường đại học hàng đầu trên thế giới về tái chế và tính bền vững


Cam kết tái chế và giảm thiểu chất thải đã đưa Đại học De Montfort Leicester (DMU) vào danh sách 30 trường đại học hàng đầu trên thế giới về tính bền…

Xem thêm

Một Đại học De Montfort Leicester (DMU) bền vững hơn với hai dự án lọt vào danh sách tiềm năng cho các giải thưởng quốc gia danh giá


Làm việc hướng tới một tương lai bền vững hơn bằng cách cắt giảm lượng khí thải carbon đã chứng kiến hai dự án của Đại học De Montfort Leicester (DMU…

Xem thêm

Đại học De Montfort Leicester (DMU) chỉ là công việc dành cho sinh viên muốn xây dựng sự nghiệp của họ


Đại học De Montfort Leicester (DMU) đã được vinh danh l

Xem thêm

Đại học De Montfort Leicester (DMU) được xếp hạng là một trong những trường đại học bền vững nhất ở Vương quốc Anh


Đại học De Montfort Leicester (DMU) đã chính thức đư

Xem thêm

Sinh viên xếp hạng DMU là một trong 15 trường đại học hàng đầu của Vương quốc Anh


Các giải thưởng do sinh viên bình chọn lớn nhất của Vương quốc Anh đã

Xem thêm

Bảng xếp hạng Đại học Thế giới 2022 với ngành: Tâm lý học


Xem thêm

Bảng xếp hạng Đại học Thế giới 2022 với Ngành: Kỹ thuật


 

Xem thêm

Bảng xếp hạng Đại học Thế giới 2022 với Ngành Luật


 

Xem thêm

Bảng xếp hạng Đại học Thế giới 2022 với Ngành Khoa học Máy tính


 

Xem thêm

Young University Rankings 2022 - Bảng xếp hạng các trường đại học trẻ 2022


Xem thêm

Xếp hạng ảnh hưởng 2023


 

Xem thêm