Liên hệ tư vấn

Chương trình DMU - Viện Đào tạo & Hợp tác Quốc tế (IEE)

  • Địa chỉ: Phòng 1007, Lầu 10, 08 Nguyễn Văn Tráng, P. Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
  • Điện thoại: 028 7309 1991 (Số nội bộ: 4792)
  • Hotline: 0888 275 276
  • Email: demontfort@hoasen.edu.vn
  • Website: https://demontfort.hoasen.edu.vn/