Ban cố vấn

Xem thêm
Ths. Mike Gibson
GIẢNG VIÊN

Ban Giám hiệu

Xem thêm
PGS.TS. Võ Thị Ngọc Thúy
Hiệu trưởng - Trường Đại học Hoa Sen
Xem thêm
TS. Phan Thị Việt Nam
Phó Hiệu trưởng - Trường Đại học Hoa Sen

Bộ phận Đào tạo

Xem thêm
TS. Đoàn Minh Châu
Viện trưởng Viện Đào tạo Quốc tế
Xem thêm
TS. Nguyễn Chí Duy Khương
Giám đốc chương trình Hoa Sen - De Montfort
Xem thêm
Ths. Phù Trường Thắng
Giám đốc Tuyển sinh - Truyền thông, Viện Đào tạo Quốc tế

Giảng viên

Xem thêm
TS. Phan Võ Minh Thắng
Trưởng khoa, Khoa Kinh tế – Quản trị, ĐH Hoa Sen
Xem thêm
TS. Nguyễn Hữu Hảo
Trưởng khoa, Khoa Logistics - Thương mại Quốc tế, ĐH Hoa Sen
Xem thêm
TS. Phùng Thái Minh Trang
Q. Trưởng khoa, Khoa Tài chính - Ngân hàng, ĐH Hoa Sen
Xem thêm
TS. Edward Hockings
Giảng viên
Xem thêm
ThS. Jorge Agustin Martinez Perez
Giảng viên
Xem thêm
Ths. John Basihan Bayarong
Giảng viên
Xem thêm
ThS. Trần Quang Hải
Giám đốc Chương trình Anh Văn tổng quát tại Khoa Ngôn ngữ - Văn hóa Quốc tế, Đại học Hoa Sen
Xem thêm
Ths. Brandon Crumby
Giảng viên
Xem thêm
TS. MOHAMMAD SALEH TORKESTANI
GIẢNG VIÊN