Thí sinh vui lòng tham khảo điều kiện xét tuyển: TẠI ĐÂY

 

Thí sinh tham khảo thông tin về Chương trình Hoa Sen - De Montfort: TẠI ĐÂY

Để chuẩn bị hồ sơ xét tuyển vào trường, em vui lòng ghi danh trực tuyến tại đây để được nhà trường hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ chi tiết: TẠI ĐÂY

Để tìm hiểu các chuyên ngành mà Chương trình Hoa Sen - De Montfort đào tạo, mời em tham khảo thông tin tại: TẠI ĐÂY

Bạn vui lòng tham khảo thông tin học phí:

1

2

3

4

5