Cử nhân Marketing

Giới thiệu chương trình

Là trường đại học công lập Anh Quốc có chương trình giảng dạy tiên tiến và đào tạo chất lượng cao, De Montfort University đã được:

 • Được xếp hạng Vàng – thứ hạng cao nhất về chất lượng giảng dạy năm 2017
 • Top 15 Trường Đại học tại UK hướng tới các mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc (theo T.H.E Impact Rankings 2020).
 • Trường được xếp hạng trong top 3% đại học hàng đầu thế giới và top 1,5% đại học toàn cầu về tác động quốc tế trong Bảng xếp hạng đại học thế giới của Times Higher Education 2017.
 • Top 1 khả năng tuyển dụng sau đại học theo Times Higher Education. Tỷ lệ sinh viên có việc làm sau khi tốt nghiệp là 96,7%. Có nhiều cựu sinh viên tại trường hiện đang nắm giữ các vị trí quan trọng trong các tập đoàn và tổ chức hàng đầu trên thế giới như Warner Bros, Walt Disney, IBM, Adidas,…

dmu

Tại sao chọn ngành này
 • Toàn bộ chương trình được giảng dạy bằng tiếng Anh
 • Đội ngũ giảng viên là những chuyên gia trong và ngoài nước có kinh nghiệm lâu năm trong ngành
 • Học và nghiên cứu dưới sự hướng dẫn của những chuyên gia trong và ngoài nước
 • Môi trường học tập năng động, đa quốc tịch, đa văn hóa
 • Cơ hội lựa chọn nghề nghiệp đa dạng trong các tổ chức đa quốc gia trong và ngoài nước
Cơ hội việc làm

Chương trình đào tạo nguồn nhân lực cao cấp cho ngành kinh doanh quốc tế trong nước và thế giới. Sinh viên tốt nghiệp sẽ có khả năng tham gia các hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh quốc tế như:

 • Chuyên gia nghiên cứu thị trường/ hoạch định chính sách kinh doanh
 • Chuyên gia marketing quốc tế
 • Chuyên gia quản trị chuỗi cung ứng/ quản trị kinh doanh quốc tế
 • Chuyên gia tư vấn đầu tư quốc tế
 • Chuyên gia xúc tiến thương mại/ pháp lý về luật thương mại
 • Quản lý nguồn nhân lực đa văn hoá
 • Tư vấn quản trị kinh doanh quốc tế
 • Chuyên viên xuất nhập khẩu
 • Khởi nghiệp trong lĩnh vực xuất nhập khẩu hàng hoá

cơ hội việc làm

Đối tác
vcb
uni
tech
merc
pepsi
nestle
vcb
uni
tech
merc
pepsi
nestle
vcb
uni
tech
merc
pepsi
nestle
Nội dung chương trình

THỜI GIAN ĐÀO TẠO:

Chính quy 4 năm. Gồm 8 học kì bao gồm 2 học kỳ học chương trình đại cương và 6 học kỳ học chương trình chuyên sâu.

Toàn bộ chương trình được giảng dạy bằng tiếng Anh, theo công nghệ đào tạo của De Montfort University chuyển giao. Chương trình được thiết kế theo chiến lược giáo dục 2030 của De Montfort University, trong đó thời khoá biểu “học tập theo học phần” được đơn giản hoá, sinh viên sẽ học một môn tại một thời điểm để có thể tập trung học và nghiên cứu sâu.

 • Năm 1: Sinh viên nâng cao trình độ tiếng anh, kỹ năng học tập và kiến thức chuyên ngành. Để hoà nhập với chương trình bản ngữ, sinh viên năm 1 sẽ gặp rất nhiều trở ngại nên học kỳ đầu năm nhất sẽ tập trung học tiếng anh học thuật, phát triển giao tiếp trong cuộc sống hằng ngày nhằm đẩy lùi rào cản ngôn ngữ. Ngoài ra, trường sẽ cung cấp chương trình nền tảng như những môn học chuyên ngành và thời gian thực hành những kỹ năng như: thuyết trình, làm việc nhóm, nghiên cứu độc lập…
 • Năm 2: Chương trình cung cấp kiến thức tổng quát về ngành Marketing dựa trên các ví dụ thực tiễn và bài tập thực hành. Sinh viên nắm bắt các nguyên tắc cơ bản, nguyên lý vận hành của ngành để có thể ra quyết định marketing kịp thời trong môi trường biến đổi không ngừng của thị trường.
 • Năm 3: Qua năm 3, sinh viên được phát triển khả năng quản trị thương hiệu, kỹ năng làm việc nhóm và có khả năng tìm tòi thông tin kiến thức nhằm đáp ứng được với nhu cầu thị trường.
 • Năm 4: Sinh viên năm 4 có khả năng quan sát, nắm bắt linh hoạt cũng như tự tin để thích ứng với những sự thay đổi của thị trường. Chương trình luôn tạo ra các chương trình trải nghiệm thực tế đa dạng trên phạm vi toàn cầu để sinh viên có cơ hội được học hỏi, thực chiến và tiếp xúc với các doanh nghiệp.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Năm 0 Năm 1 Năm 2 Năm 3
IYZ Marketing Marketing Marketing
English for Purpose 1 (Tiếng Anh Chuyên ngành 1) Fundamentals of Organizations and Markets in a Global Context (Nguyên tắc cơ bản của các tổ chức và thị trường trong bối cảnh toàn cầu) Brand Management (Quản lý thương hiệu) Marketing Strategy and Analytics (Chiến lược tiếp thị và phân tích)
English for Purpose 2 (Tiếng Anh Chuyên ngành 2) Principles of Marketing (Nguyên lý Marketing) Customer Insight: Consumer Behavior and Research (Insight khách hàng: Nghiên cứu và hành vi người tiêu dùng) Engagement Marketing: Communities, Content, and Creativity (Tương tác Marketing: Giao tiếp, Nội dung và Sáng tạo)
Academic and Study Skills (Kỹ năng học tập và học thuật) Decision-Making for Marketing (Quyết định cho marketing) Integrated Marketing Communications (Truyền thông tiếp thị tích hợp) Chọn 1 trong 2 môn sau:
Maths Study Skills: Quantitative Methods (Kỹ năng toán học:
Phương pháp định lượng) 
Marketing in Action: Social, Environmental, and Digital Impact (Marketing thực tiễn: Tác động xã hội, môi trường và kỹ thuật số) Contemporary Issues in Marketing (Các vấn đề về tiếp thị đương đại) Critical Perspectives in Marketing (Quan điểm quan trọng trong marketing) 
The Context of Business (Bối cảnh kinh doanh)     Marketing Innovation (Đổi mới Marketing)
      Chọn 1 trong 2 môn sau:
      Dissertation (Luận văn)
      Brand Portfolio (Đề án thương hiệu) 
Nội dung học phần

Năm một

Học phần 1: Nguyên tắc cơ bản của các tổ chức và thị trường trong bối cảnh toàn cầu

Mục đích của nhóm học phần này là giới thiệu cho học viên về doanh nghiệp và củng cố thêm kiến thức về các mô hình doanh nghiệp, cách các doanh nghiệp hoạt động trong bối cảnh toàn cầu, chức năng và cách các doanh nghiệp liên kết với nhau. Trong suốt học phần, chúng tôi sẽ giảng dạy các chủ đề như: các loại hình doanh nghiệp, chức năng kinh doanh chính, thị trường là gì, môi trường kinh tế vĩ mô, cơ cấu tổ chức và quản lý tài chính cơ bản. học viên cũng sẽ được hiểu biết thêm về ảnh hưởng của văn hóa đối với các nguyên tắc và hành vi doanh nghiệp.

Học phần 2: Nguyên tắc marketing

Học phần này cung cấp cho học viên kiến thức về marketing toàn diện từ cơ bản đến nâng cao, trong đó các kỹ năng về học thuật và làm việc cơ bản được đưa vào để hỗ trợ quá trình chuyển đổi sang HE. Mục đích là để cung cấp cho học viên một sự hiểu biết về bề rộng của lý thuyết marketing; đưa vào cuộc sống bằng cách minh họa ứng dụng thực tế của nó. Những thách thức đương đại mà các người làm ngành marketing phải đối mặt - ví dụ: tiếp thị điện tử, đạo đức và toàn cầu hóa sẽ được đặc biệt nhấn mạnh.

Học phần 3: Ra quyết định về marketing 

Sinh viên sẽ phát triển nhận thức về các khái niệm cơ bản của việc thông tin và ra quyết định trong marketing. Sinh viên sẽ sử dụng những kiến thức này để giải quyết vấn đề và đưa ra các quyết định về marketing. Nhóm học phần này tạo ra một thị trường giả định (trò chơi mô phỏng trên máy tính) cho phép sinh viên khám phá và thử nghiệm các công cụ marketing khác nhau để đạt được những hiệu quả tốt nhất trong kinh doanh.

Học phần 4: Marketing thực chiến: Tác động xã hội, môi trường và kỹ thuật số

Nhóm học phần này khám phá một số động lực chính của sự thay đổi xã hội và công nghệ có ảnh hưởng sâu sắc đến bối cảnh tiếp thị xảy ra. Chủ đề bao quát là sự thay đổi trong thế giới hiện đại, sự thay đổi ảnh hưởng đến xã hội như thế nào và các nhà tiếp thị phải điều chỉnh cách tiếp cận của họ như thế nào để thành công trong môi trường tiêu dùng thay đổi nhanh chóng.

Sinh viên sẽ được giới thiệu các nguyên tắc của marketing bền vững với mục đích tiếp thị các sản phẩm và dịch vụ bền vững nhằm “thỏa mãn nhu cầu của khách hàng và cải thiện đáng kể hoạt động xã hội và môi trường trong toàn bộ vòng đời”, đồng thời tăng giá trị cho khách hàng và đạt được các mục tiêu của công ty. Ở nhóm học phần này, học viên sẽ khám phá cách các nguyên tắc bền vững có thể được kết hợp vào các hoạt động và chiến lược marketing; nhằm ứng phó với các cơ hội và mối đe dọa phát sinh từ sự thay đổi cả về xã hội, kinh tế và môi trường – chẳng hạn như biến đổi khí hậu.

Năm hai

Học phần 1: Quản trị thương hiệu

Học phần Quản lý thương hiệu giới thiệu cho học viên về nền tảng tiến hóa, những rắc rối trong quản lý và những phát triển hiện tại trong việc xây dựng thương hiệu. Qua đó, học phần cung cấp cho học viên sự hiểu biết sâu sắc hơn về lý thuyết và thực tiễn thương hiệu đương đại trong việc xây dựng, định vị và quản lý thương hiệu một cách chiến lược. Sinh viên cũng có thể xem xét các vai trò khác nhau của thương hiệu và xây dựng thương hiệu trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta và do đó,  thường phụ thuộc vào việc thúc đẩy, hỗ trợ và trân trọng mối quan hệ giữa người tiêu dùng và thương hiệu.

Cuối cùng, Học phần này cho phép học viên đạt được những hiểu biết lý thuyết và thực tiễn về các quy trình sáng tạo liên quan đến việc tạo, thiết kế, phát triển và quản lý thương hiệu. Khi làm như vậy, Nhóm cung cấp cho học viên sự đánh giá sâu sắc hơn về ý tưởng khái niệm rằng thương hiệu không nên được xem chỉ là tên, dấu hiệu và/hoặc logo mà thay vào đó là những câu chuyện hấp dẫn, có nghĩa là các nhà quản lý thương hiệu thành công về cơ bản là những người kể chuyện giỏi. Vì việc xây dựng và quản lý thương hiệu bền vững là rất quan trọng, nên việc tham gia tích cực và hoàn thành thành công Nhóm kích thích này sẽ nâng cao triển vọng nghề nghiệp của học viên, cho dù trong các lĩnh vực quản lý thương hiệu cụ thể hay trong các lĩnh vực quảng cáo, tiếp thị và quản lý tiếp thị rộng lớn hơn.

Học phần 2: Thấu hiểu khách hàng: Nghiên cứu và hành vi người tiêu dùng

Hiểu khách hàng là điều cần thiết đối với doanh nghiệp, do đó, hiểu biết về người tiêu dùng là điểm lợi thế cạnh tranh chính cho các doanh nghiệp đang tìm cách tạo sự khác biệt và nhắm mục tiêu đến các phân khúc người tiêu dùng cụ thể. Thấu hiểu khách hàng đề cập đến sự hiểu biết sâu sắc về khách hàng: insight, hành vi, sở thích và thậm chí cả những nhu cầu chưa được đáp ứng của họ để luôn cung cấp cho họ giá trị gia tăng dẫn đến lòng trung thành mạnh mẽ và mối quan hệ lâu dài.

Sinh viên sẽ hiểu rõ về cách thu được thông tin chi tiết về khách hàng thông qua nghiên cứu tiếp thị và phân tích dữ liệu cũng như cách sử dụng nó để thông báo phát triển sản phẩm mới, tăng cường truyền thông tiếp thị và cải thiện trải nghiệm của khách hàng trên toàn bộ hành trình của khách hàng - trực tuyến và ngoại tuyến. Học sinh cũng sẽ học cách sử dụng thông tin chi tiết để tạo ra các dịch vụ bền vững và xây dựng các hoạt động truyền thông kinh doanh có ý nghĩa và hữu ích cũng như định giá khả thi.

Học phần 3: Truyền thông tiếp thị tích hợp

Truyền thông tiếp thị được sử dụng để thu hút khán giả và là chìa khóa thành công của bất kỳ chiến dịch nào. Trong nhóm học phần này, sinh viên sẽ học cách áp dụng các khái niệm và lý thuyết truyền thông tiếp thị cho một công ty. Dựa trên hiểu biết sâu sắc về tiếp thị, học viên sẽ tạo ra một chiến dịch tiếp thị tích hợp để cải thiện trải nghiệm của khách hàng và nhu cầu kinh doanh đã xác định. (Tích hợp với CIM the pitch)

Học phần 4: Các vấn đề đương đại trong tiếp thị

Nhóm học phần này kết hợp các yếu tố của Nhóm phương pháp nghiên cứu truyền thống và truyền cảm hứng từ các đồng nghiệp tích cực nghiên cứu đóng góp cho nghiên cứu và đổi mới trong nhiều lĩnh vực kỷ luật bao gồm (nhưng không giới hạn) Lý thuyết Văn hóa Người tiêu dùng, Tiếp thị Quan trọng, Sự tham gia của Khách hàng, Tiếp thị Kỹ thuật số, Đổi mới Tiếp thị, Xã hội học về Tiêu dùng và Nghiên cứu Người tiêu dùng Chuyển đổi. Cùng với Nhóm Nghiên cứu và hiểu biết về khách hàng: Hành vi người tiêu dùng và Nhóm nghiên cứu, hai Nhóm này cung cấp nền tảng quan trọng cho những học viên sẽ tiếp tục thực hiện nghiên cứu độc lập của riêng mình trong năm cuối.

Trước tiên, sinh viên sẽ có được sự hiểu biết thấu đáo về quy trình nghiên cứu và sự khác biệt về khái niệm giữa nghiên cứu định tính và định lượng cũng như các phương pháp nguyên tắc liên quan đến từng phương pháp. Sinh viên sẽ được giới thiệu với các đồng nghiệp tích cực nghiên cứu đang dẫn đầu 'các chuỗi hội thảo nhỏ' về nghiên cứu do các học giả của DMU thực hiện, những người có công việc dẫn đầu về những tiến bộ mới trong lý thuyết, chính sách và thực tiễn.

Năm ba

Học phần 1: Chiến lược tiếp thị và phân tích

Nhóm này được thiết kế dành cho học viên năm cuối có khả năng theo đuổi sự nghiệp quản lý tiếp thị. Về bản chất, nó mang tính chiến lược, nó không chỉ tập hợp lại với nhau và xây dựng dựa trên kiến ​​thức thu được từ các thành phần khác trong chương trình của họ, mà nó còn khuyến khích phát triển một cách tiếp cận quan trọng để thảo luận về các chiến lược và hành động của các loại hình công ty khác nhau. Ngoài ra, nó sử dụng cách tiếp cận lý thuyết đối với các tình huống quản lý tiếp thị được lấy từ bối cảnh thực tế của ngành và sao chép loại báo cáo tiếp thị mà các công ty lớn và nhỏ yêu cầu.

Học phần 2: Marketing tương tác: Cộng đồng, Nội dung và Sáng tạo

Nhóm này xem xét các yếu tố quyết định chính của tiếp thị tương tác đa kênh trước khi chuyển sang khám phá các nguyên tắc tiếp thị trực tiếp và tiếp thị quan hệ khách hàng (CRM) chính và ứng dụng của chúng trong nhiều tổ chức và bối cảnh tiếp thị. Nhấn mạnh vào vai trò trung tâm của thông tin khách hàng và cách cơ sở dữ liệu được xây dựng và sử dụng để xác định, thu hút và giữ chân các nhóm người tiêu dùng có lợi nhuận. Học sinh sẽ được giới thiệu về bộ công cụ tiếp thị tương tác và làm quen với nhiều nền tảng tương tác. Nhóm khuyến khích học viên đánh giá cao và đóng góp vào cuộc tranh luận về các cuộc tranh luận tiếp thị truyền thông xã hội và kỹ thuật số đương đại. Ví dụ: các tổ chức nên phản ứng thế nào với các vấn đề đạo đức như quyền riêng tư dữ liệu, sự thiên vị và tính minh bạch khi xây dựng các chiến dịch tiếp thị trên mạng xã hội.

Các tổ chức thuộc mọi quy mô đang tận dụng những tiến bộ trong công nghệ điện toán và truyền thông để 'tiến gần hơn' với khách hàng và người tiêu dùng của họ. Cơ sở dữ liệu có khả năng lưu trữ Nhóm lượng thông tin khổng lồ về khách hàng hiện tại và khách hàng tiềm năng và có thể được sử dụng cho các hoạt động truyền thông quảng cáo được nhắm mục tiêu cao trong cả doanh nghiệp tới doanh nghiệp và thị trường tiêu dùng.

Học phần 3: Các quan điểm quan trọng trong tiếp thị HOẶC đổi mới tiếp thị

Đổi mới tiếp thị là việc thực hiện một phương pháp tiếp thị mới liên quan đến những thay đổi đáng kể trong thiết kế hoặc bao bì sản phẩm, vị trí sản phẩm, quảng cáo hoặc định giá sản phẩm. Chúng ta đang chứng kiến ​​sự tăng trưởng chưa từng thấy trong đổi mới Tiếp thị được thúc đẩy trên tất cả các lĩnh vực công nghiệp nhờ những tiến bộ công nghệ, thay đổi kỳ vọng của người tiêu dùng và nhu cầu toàn cầu để nâng cao tính bền vững của tiếp thị.

Các chuyên gia kinh doanh và tiếp thị ngày nay được yêu cầu phải có hiểu biết sâu sắc về cách thức công nghệ và sự đổi mới phải đáp ứng nhu cầu của các sản phẩm và/hoặc dịch vụ mới. Nhóm này tập hợp các lĩnh vực tiếp thị và đổi mới nhằm thúc đẩy sự hiểu biết chi tiết về thiết kế, phát triển và quản lý các đổi mới sản phẩm và dịch vụ mới, để khám phá sự đổi mới vì nó liên quan đến cả các sản phẩm và dịch vụ hiện có cũng như quy trình phát triển sản phẩm mới. Chủ đề tiên tiến này sẽ nâng cao kỹ năng của học viên, từ quy trình chiến lược và sáng tạo để lãnh đạo và quản lý các đổi mới cho đến thương mại hóa và hơn thế nữa. Họ được trình bày với những trải nghiệm đầy thách thức thông qua sự cân bằng giữa lý thuyết và thực hành bằng cách đánh giá các nghiên cứu điển hình đương đại.

Học phần 4: Danh mục thương hiệu HOẶC Luận văn

Luận án tiếp thị được thiết kế để cung cấp cho học viên cơ hội nghiên cứu một chủ đề mà họ quan tâm. Học sinh thường xuyên mở rộng về một lĩnh vực đã được quan tâm trong các Nhóm học phần tiếp thị trước đó, liên kết nghiên cứu với các vấn đề hấp dẫn họ từ vị trí làm việc của họ hoặc khám phá một chủ đề chưa được nghiên cứu trong một Nhóm chính thức, với sự hướng dẫn của một số bài giảng và các cuộc hẹn với người hướng dẫn luận văn được chỉ định, luận án nên chứng minh việc áp dụng lý thuyết học thuật vào các tình huống tiếp thị thực tế.

Học phần này yêu cầu học viên có khả năng làm việc độc lập và đặt mục tiêu của riêng mình để đổi lấy cơ hội nghiên cứu một chủ đề mà cá nhân họ hứng thú và quan tâm. Nhận thức được phạm vi của các hoạt động do học viên lãnh đạo cần thiết chohọc phần này, nó sẽ chạy trong một khoảng thời gian dài, song song với học phần trước đó.

 

Thông tin tuyển sinh
I. ĐỐI TƯỢNG VÀ HÌNH THỨC TUYỂN SINH
A. Đối tượng: 
 1. Học sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.
 2. Sinh viên chuyển đổi tín chỉ từ các trường Đại học, Cao đẳng khác.
B. Hình thức tuyển sinh

Thí sinh có thể lựa chọn 1 trong các hình thức xét tuyển với các điều kiện cụ thể như sau:

 • Kết quả học bạ THPT: Thí sinh thỏa mãn điều kiện Điểm trung bình cả năm lớp 11; hoặc học kỳ I lớp 12; hoặc cả năm lớp 12 từ 6.0 trở lên.
 • Kết quả thi tốt nghiệp THPT: Điểm trúng tuyển dự kiến công bố sau khi có kết quả kỳ thi.
 • Kết quả bài thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia TP HCM: Điểm trúng tuyển dự kiến công bố sau khi có kết quả kỳ thi.
 • Chương trình học tại nước ngoài và Chương trình quốc tế: Thí sinh thỏa mãn 01 trong các điều kiện sau:
  • Chứng chỉ A level
  • Bằng tú tài Quốc tế IB
  • Tốt nghiệp THPT Mỹ và có điểm SAT 1 còn thời hạn từ 800 điểm trở lên
  • Bằng tốt nghiệp THPT ở các nước khác
  • Các trường hợp đặc biệt sẽ được tổ chức đánh giá riêng bởi hội đồng tuyển sinh.

Thí sinh thỏa mãn điều kiện xét tuyển và có một trong số các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế còn thời hạn (tính đến ngày nộp hồ sơ) như: IELTS 5.0+ hoặc tương đương sẽ vào thẳng chương trình chính khóa.

(*) Trong trường hợp chưa có chứng chỉ tiếng Anh, thí sinh có thể tham dự bài kiểm tra năng lực tiếng Anh được tổ chức tại trường 

 

II. ƯU ĐÃI

  1. Chính sách ưu đãi:

  • Sinh viên nhận “combo” quà tặng hấp dẫn, như: Túi tote, bộ dụng cụ học tập (bút bi + bút chì), áo thun, ba lô, miễn phí mở Tài khoản ngân hàng và phí duy trì theo lộ trình đào tạo của Trường;
  • Sinh viên nhận ưu đãi 30% Học phí ngoại khóa đầu tiên tại Trung tâm Thể thao Hoa Sen;
  • Nhận ưu đãi 50% học phí năm đầu tiên áp dụng tại Viện Đào tạo Trực tuyến;
  • Sinh viên được tham gia miễn phí hoạt động trải nghiệm, giải trí, thể thao ngay tại tất cả cơ sở đào tạo của Trường.

  2. Chính sách ưu đãi học phí trọn gói

  • Giảm 05% học phí cho thí sinh nộp học phí 1 năm
  • Giảm 12% học phí cho thí sinh nộp học phí 2 năm
  • Giảm 15% học phí cho thí sinh nộp học phí 3 năm
  • Giảm 20% học phí cho thí sinh nộp học phí 4 năm

  3. Chính sách trả góp học phí:

  • Đối tác: Ngân hàng Hàng hải Việt Nam (MSB);
  • Tham gia chương trình, Quý phụ huynh và sinh viên có thể trả góp học phí qua thẻ tín dụng của ngân hàng MSB thời hạn đến 12 tháng với mức ưu đãi 0% lãi suất, hạn mức thẻ căn cứ trên học phí toàn khóa.
  • Lưu ý: Áp dụng 1 lần cà thẻ/năm

  4. Chính sách ưu đãi khác:

  • Giảm 5% học phí là con của Cán bộ, Công nhân viên, Giảng viên đang công tác tại Tập đoàn Nguyễn Hoàng (từ 1 năm trở lên).

   

  III. HỌC BỔNG:

  Học bổng De Montfort University Vietnam trị giá 600 Euro (tương đương 15.000.000 VND)

  Lưu ý:

  • Áp dụng cho tất cả thí sinh xét tuyển, trúng tuyển có điều kiện, xác nhận nhập học và hoàn tất 100% học phí HKI;
  • Thời gian áp dụng ưu đãi học phí từ ngày 01/06/2023 đến hết ngày 30/09/2023 hoặc ưu đãi có thể kết thúc sớm vì số suất có hạn.
  HỌC PHÍ: 
  • Năm Đại cương: 90.000.000 VND/ Năm
  • Năm Chuyên ngành: 125.000.000VND/ Năm

  Lưu ý:

  • Cam kết 2 KHÔNGKHÔNG tăng học phí và KHÔNG phát sinh các chi phí khác trong suốt 4 năm
  • Học phí trên đã bao gồm chi phí thực hành/ thực tập, học tại doanh nghiệp, chi phí học liệu,…
  • Học phí trên chưa bao gồm bảo hiểm y tế và bảo hiểm tai nạn, 

   

  LIÊN HỆ TƯ VẤN:

  Chương trình DMU – Viện Đào tạo & Hợp tác Quốc tế

  • Địa chỉ: Phòng 1007, Lầu 10, 08 Nguyễn Văn Tráng, P. Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
  • Điện thoại: 028 7309 1991 (Số nội bộ: 4792)
  • Hotline: 0888 275 276
  • Email: iee@hoasen.edu.vn
  • Website: htttp://dmu.hoasen.edu.vn