Cử nhân Kinh doanh Quốc tế

Giới thiệu chương trình

Là trường đại học công lập Anh Quốc có chương trình giảng dạy tiên tiến và đào tạo chất lượng cao, Hoa Sen - De Montfort đã được các dành hiệu:

 • Được xếp hạng Vàng – thứ hạng cao nhất về chất lượng giảng dạy năm 2017
 • Top 15 Trường Đại học tại UK hướng tới các mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc (theo T.H.E Impact Rankings 2020).
 • Trường được xếp hạng trong top 3% đại học hàng đầu thế giới và top 1,5% đại học toàn cầu về tác động quốc tế trong Bảng xếp hạng đại học thế giới của Times Higher Education 2017.
 • Top 1 khả năng tuyển dụng sau đại học theo Times Higher Education. Tỷ lệ sinh viên có việc làm sau khi tốt nghiệp là 96,7%. Có nhiều cựu sinh viên tại trường hiện đang nắm giữ các vị trí quan trọng trong các tập đoàn và tổ chức hàng đầu trên thế giới như Warner Bros, Walt Disney, IBM, Adidas,…

dmu

Tại sao chọn ngành này
 • Toàn bộ chương trình được giảng dạy bằng tiếng Anh
 • Đội ngũ giảng viên là những chuyên gia trong và ngoài nước có kinh nghiệm lâu năm trong ngành
 • Học và nghiên cứu dưới sự hướng dẫn của những chuyên gia trong và ngoài nước
 • Môi trường học tập năng động, đa quốc tịch, đa văn hóa
 • Cơ hội lựa chọn nghề nghiệp đa dạng trong các tổ chức đa quốc gia trong và ngoài nước
Cơ hội việc làm

Chương trình đào tạo nguồn nhân lực cao cấp cho ngành kinh doanh quốc tế trong nước và thế giới. Sinh viên tốt nghiệp sẽ có khả năng tham gia các hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh quốc tế như:

 • Chuyên gia nghiên cứu thị trường/ hoạch định chính sách kinh doanh
 • Chuyên gia marketing quốc tế
 • Chuyên gia quản trị chuỗi cung ứng/ quản trị kinh doanh quốc tế
 • Chuyên gia tư vấn đầu tư quốc tế
 • Chuyên gia xúc tiến thương mại/ pháp lý về luật thương mại
 • Quản lý nguồn nhân lực đa văn hoá
 • Tư vấn quản trị kinh doanh quốc tế
 • Chuyên viên xuất nhập khẩu
 • Khởi nghiệp trong lĩnh vực xuất nhập khẩu hàng hoá

cơ hội việc làm

Đối tác
Vissan
TH
Duxton
ACB
HSBC
coccoc
Vissan
TH
Duxton
ACB
HSBC
coccoc
Vissan
TH
Duxton
ACB
HSBC
coccoc
Nội dung chương trình

THỜI GIAN ĐÀO TẠO:

Chính quy 4 năm. Gồm 8 học kì bao gồm 2 học kỳ học chương trình đại cương và 6 học kỳ học chương trình chuyên sâu.

Toàn bộ chương trình được giảng dạy bằng tiếng Anh, theo công nghệ đào tạo của Trường Đại học DMU chuyển giao. Chương trình được thiết kế theo chiến lược giáo dục 2030 của DMU, trong đó thời khoá biểu “học tập theo học phần” được đơn giản hoá, sinh viên sẽ học một môn tại một thời điểm để có thể tập trung học và nghiên cứu sâu.

 • Năm 1: Sinh viên nâng cao trình độ tiếng anh, kỹ năng học tập và kiến thức chuyên ngành. Để hoà nhập với chương trình bản ngữ, sinh viên năm 1 sẽ gặp rất nhiều trở ngại nên học kỳ đầu năm nhất sẽ tập trung học tiếng anh học thuật, phát triển giao tiếp trong cuộc sống hằng ngày nhằm đẩy lùi rào cản ngôn ngữ. Ngoài ra, trường sẽ cung cấp chương trình nền tảng như những môn học chuyên ngành và thời gian thực hành những kỹ năng như: thuyết trình, làm việc nhóm, nghiên cứu độc lập…
 • Năm 2: Sinh viên có thể nắm bắt rõ vai trò hiện tại và tương lai của các tổ chức; các quy trình kinh doanh đa dạng và nhu cầu của các cá nhân trong môi trường kinh doanh quốc tế đầy biến động và phức tạp. Chương trình đào tạo việc đánh giá chi tiết của các khía cạnh, chức năng, chiến lược và quy trình nội bộ của các công ty có quy mô khác nhau trên thế giới.
 • Năm 3: Sinh viên có khả năng ứng dụng và biện luận chặt chẽ về các quan điểm và học thuyết kinh doanh quốc tế đa dạng để đánh giá các quyết định được đưa ra trong quá khức, thực hiện các quyết định thực tế trong hiện tại và xây dựng các kịhc bản có thể xảy ra trong tương lai.
 • Năm 4: Sinh viên có sự hiểu biết về các phương thức quản trị dự án, doanh nghiệp trong bối cảnh hiện tại. Kết thúc khoá học, sinh viên có thể chọn viết luận hoặc viết đề án chuyên ngành, áp dụng lý thuyết, kỹ năng, kiến thức đã được học để hoàn thành với sự hướng dẫn của các giảng viên trong nước và quốc tế.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Năm 0 Năm 1 Năm 2 Năm 3
IYZ International Business International Business International Business
English for Purpose 1 (Tiếng Anh Chuyên ngành 1) Global Business Environment (Môi trường kinh doanh
toàn cầu)
Multinational Enterprise in the Global Economy (Doanh nghiệp đa quốc gia
trong nền kinh tế toàn cầu)
International Business Strategy and (Governance Quản trị và chiến lược
kinh doanh quốc tế)
English for Purpose 2 (Tiếng Anh Chuyên ngành 2) Business Dynamics, Ethics, and Culture (Động lực, đạo đức và văn hóa
trong kinh doanh)
Data Analytics and Research Skills (Kỹ năng
nghiên cứu và phân tích dữ liệu)
International Trade Management (Quản lý thương mại quốc tế)
Academic and Study Skills (Kỹ năng học tập và học thuật) Economics on Global Business (Kinh tế về kinh doanh toàn cầu) International Organisational Behaviour and Leadership (Lãnh đạo
và hành vi tổ chức quốc tế)
Chọn 1 trong 2 môn sau:
Maths Study Skills: Quantitative Methods (Kỹ năng toán học:
Phương pháp định lượng)
Marketing for International Business (Marketing
cho kinh doanh quốc tế)
Chọn 1 trong 2 môn sau: Emerging Markets: Economic Geography and Trends (Thị trường mới nổi:
Địa lý kinh tế và xu hướng)
The Context of Business (Bối cảnh kinh doanh)   International Supply Chain Management (Quản lý chuỗi cung ứng quốc tế) Dimensions of Digital Transformation (Dòng chuyển số trong sự chuyển đổi kỹ thuật số)
    Management and Decision Making (Quản lý và quyết định) Chọn 1 trong 2 môn sau:
      Dissertation (Luận văn) 
      Project (Đề án)
Nội dung học phần

Năm một

 

Học phần 1: Môi trường kinh doanh toàn cầu

Học phần này giới thiệu cho sinh viên về sự phức tạp của môi trường kinh doanh quốc tế. Chúng ta sẽ khám phá các khía cạnh chính của toàn cầu hóa và các khía cạnh đa dạng của môi trường kinh doanh quốc tế không ngừng phát triển. 

Sinh viên sẽ khám phá các khía cạnh của môi trường kinh doanh quốc tế và tác động của chúng đối với hoạt động và chiến lược kinh doanh.

 

Học phần 2: Động lực kinh doanh, Đạo đức và Văn hóa

Học phần được thiết kế để cung cấp cho học viên cái nhìn tổng quan về nền tảng kinh doanh. Học viên sẽ khám phá các khái niệm kinh doanh nền tảng và các chức năng quan trọng khác nhau cho việc điều hành các tổ chức. Bằng cách xác định các yếu tố thành công quan trọng trong bối cảnh của tổ chức, học viên sẽ có thể lập kế hoạch và đo lường hiệu suất của tổ chức. Đồng thời, học viên sẽ phát triển một cái nhìn năng động để theo dõi sự phát triển của các cuộc thảo luận lý thuyết và phản ánh của họ trong thế giới kinh doanh thực.

 

Học phần 3: Kinh tế học trong kinh doanh quốc tế

Học phần này nhằm mục đích giới thiệu các nguyên tắc chính của kinh tế học định hình thế giới kinh doanh. Học viên sẽ khám phá các công cụ và khái niệm phân tích kinh tế ở cấp độ cá nhân, thị trường và quốc gia. Học phần bao gồm phân tích hành vi của người tiêu dùng, phát triển kinh doanh và cấu trúc thị trường thay thế. Học viên sẽ học cách áp dụng các lý thuyết kinh tế khác nhau vào các vấn đề thực tế và hiện tại, phát triển tư duy phản biện và thảo luận các ý tưởng từ các quan điểm khác nhau.

 

Học phần 4: Tiếp thị cho Doanh nghiệp Quốc tế

Học phần này giới thiệu cho học viên các nguyên tắc, lý thuyết và thực tiễn tiếp thị cốt lõi và ứng dụng của chúng trong bối cảnh kinh doanh quốc tế và đưa ra nhận thức về các đối  ứng văn hóa. Học viên sẽ hiểu rõ về quy trình tiếp thị và khả năng đưa ra những phản ánh quan trọng về các hoạt động tiếp thị đương đại từ Học phần này.

 

Năm hai

Học phần 1: Doanh nghiệp đa quốc gia trong nền kinh tế toàn cầu

Học phần này nhằm mục đích mở rộng sự hiểu biết của học viên về các vấn đề địa chính trị khác nhau ảnh hưởng đến kinh doanh quốc tế. Học viên sẽ học các khái niệm và ý tưởng cốt lõi của lĩnh vực kinh doanh quốc tế. Nhóm giới thiệu và nâng cao hiểu biết của học viên về các khái niệm chính của kinh doanh quốc tế, chẳng hạn như doanh nghiệp đa quốc gia (MNE) và đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), và lý do để các công ty tham gia vào FDI. Ngoài ra, nó khám phá những thách thức chiến lược và tổ chức rộng lớn mà các MNE phải đối mặt trên quy mô toàn cầu và khám phá mối liên hệ giữa sự phát triển kinh tế của một quốc gia, quá trình ra quyết định trong MNE và các lựa chọn địa điểm đầu tư.

 

Học phần 2: Phân tích dữ liệu và kỹ năng nghiên cứu

Học phần này cung cấp một cái nhìn tổng quan toàn diện về quá trình nghiên cứu và phân tích dữ liệu trong kinh doanh. Nó trang bị cho học viên kiến thức cần thiết trong việc áp dụng các công cụ và kỹ thuật khác nhau trong việc thu thập, phân tích và giải thích dữ liệu. Nó cũng dạy học viên kiểm tra các cơ hội và thách thức kinh doanh sẽ góp phần phát triển một dự án nghiên cứu kinh doanh và thực hiện nó.

 

Học phần 3: Hành vi tổ chức quốc tế và khả năng lãnh đạo

Học phần khám phá vai trò của hành vi tổ chức trong bối cảnh kinh doanh và quản lý quốc tế. Bằng cách kiểm tra các tác động của bối cảnh tổ chức, cá nhân và nhóm, và môi trường quốc tế, Nhóm hy vọng sẽ giúp học viên thiết lập sự hiểu biết về cách mọi người tương tác trong các tổ chức, cách các tác động bên trong và bên ngoài tương tác và cách các tương tác này định hình các tổ chức.

 

Học phần 4: Học viên chọn một trong những môn sau đây:

Quản lý chuỗi cung ứng quốc tế

Quản lý chuỗi cung ứng quốc tế (ISCM) đóng một vai trò quan trọng trong việc cải thiện năng suất và định vị cạnh tranh của nhiều loại doanh nghiệp trên toàn cầu. học viên sẽ đánh giá cao các hoạt động và quy trình chuỗi cung ứng, đó là điều cốt yếu để tạo ra lợi thế cạnh tranh. Học phần này sẽ phát triển các quan điểm phân tích và dựa trên dữ liệu ở học viên rất quan trọng đối với sự thành công của các nhà phân tích chuỗi cung ứng. Với sự cạnh tranh quốc tế gia tăng và áp lực của một môi trường không chắc chắn và luôn thay đổi, ngày càng có nhiều sự chú ý đến việc quản lý hiệu quả chuỗi cung ứng, hậu cần và hoạt động và giúp các nhà quản lý hiểu được sự phức tạp của cấu trúc và hệ thống bên trong và bên ngoài của chuỗi cung ứng quốc tế ngày nay.

HOẶC

Quản lý tài chính quốc tế và Đưa ra quyết định

Học phần này nhằm mục đích cho phép học viên hiểu và phân tích thông tin được tìm thấy trong các tài khoản tài chính đã xuất bản và các nguồn dữ liệu có thể truy cập khác và đánh giá hiệu quả tài chính của một doanh nghiệp.

 

Năm ba

Học phần 1: Chiến lược và Quản trị Kinh doanh Quốc tế

Học phần này khám phá quá trình quốc tế hóa của doanh nghiệp đa quốc gia từ quan điểm chiến lược. Học phần chiến lược kinh doanh quốc tế cốt lõi này nâng cao hiểu biết của học viên về các khái niệm chính của chiến lược kinh doanh quốc tế như lợi thế cụ thể của công ty và địa điểm cụ thể, và cách kết hợp lại những lợi thế này có thể tạo ra giá trị cho một doanh nghiệp đa quốc gia.

 

Học phần 2: Sinh viên chọn một trong những môn sau đây:

Thị trường mới nổi: Địa lý kinh tế và xu hướng

Học phần khám phá sự phân bố không gian của hoạt động kinh tế ở các thị trường mới nổi và ý nghĩa của nó đối với sự phát triển trong quá khứ, hiện tại và tương lai của các quốc gia và khu vực. Nhóm này cũng khám phá những thách thức mà các công ty nước ngoài đang phải đối mặt ở các thị trường mới nổi và đưa ra các giải pháp chiến lược.

 

HOẶC

 

Phạm vi Chuyển đổi Kỹ thuật số

 

Công nghệ kỹ thuật số là một phần trong cuộc sống hàng ngày của một tổ chức hiện đại. Nhóm này khám phá các khía cạnh chính của chuyển đổi kỹ thuật số như công nghệ, dữ liệu, con người và tổ chức. học viên sẽ khám phá các cơ hội và mối đe dọa đột phá mà chuyển đổi kỹ thuật số mang lại cho tổ chức và cách xác định và thực hiện các giải pháp khả thi.

 

Học phần 3: Quản lý Thương mại Quốc tế

 

Học phần khám phá các khía cạnh chính của thương mại quốc tế, các quy định và chính sách của nó. Nó cung cấp cho học viên sự hiểu biết lý thuyết và thực tiễn về các hoạt động thương mại quốc tế. Nó không chỉ điều tra thương mại quốc tế từ quan điểm kinh tế chính trị quốc tế, nó còn xem xét thương mại quốc tế từ quan điểm quản lý. học viên sẽ được giới thiệu về bản chất của hoạt động xuất nhập khẩu, luật pháp, hiệp định thương mại, thanh toán quốc tế và vai trò của mua sắm trong quản lý chuỗi cung ứng. Trong Nhóm này, các học viên sẽ có được nhiều kiến thức có giá trị khác nhau có thể được áp dụng ở nơi các công ty đang hoạt động ở quy mô toàn cầu.

 

Học phần 4: Học sinh chọn một trong những môn sau đây:

 

Dự án kinh doanh

 

Học phần tạo cơ hội cho học viên thực hiện một dự án độc lập của một lĩnh vực chuyên môn trong lĩnh vực kinh doanh. học viên sẽ thực hành các kỹ năng nghiên cứu và kỹ năng lập kế hoạch, học cách đóng khung các vấn đề kinh doanh và đưa ra các giải pháp thiết thực.

 

HOẶC

 

Luận văn

 

Học phần tạo cơ hội cho học viên thực hiện khám phá độc lập một lĩnh vực chuyên môn trong lĩnh vực kinh doanh quốc tế rộng lớn. học viên sẽ áp dụng vào thực tế các kỹ năng nghiên cứu của họ, học cách đóng khung các câu hỏi nghiên cứu và hành động theo chúng để đạt được mục tiêu của luận văn.

 

Thông tin tuyển sinh
I. ĐỐI TƯỢNG VÀ HÌNH THỨC TUYỂN SINH
A. Đối tượng: 
 1. Học sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.
 2. Sinh viên chuyển đổi tín chỉ từ các trường Đại học, Cao đẳng khác.
B. Hình thức tuyển sinh

Thí sinh có thể lựa chọn 1 trong các hình thức xét tuyển với các điều kiện cụ thể như sau:

 • Kết quả học bạ THPT: Thí sinh thỏa mãn điều kiện Điểm trung bình cả năm lớp 11; hoặc học kỳ I lớp 12; hoặc cả năm lớp 12 từ 6.0 trở lên.
 • Kết quả thi tốt nghiệp THPT: Điểm trúng tuyển dự kiến công bố sau khi có kết quả kỳ thi.
 • Kết quả bài thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia TP HCM: Điểm trúng tuyển dự kiến công bố sau khi có kết quả kỳ thi.
 • Chương trình học tại nước ngoài và Chương trình quốc tế: Thí sinh thỏa mãn 01 trong các điều kiện sau:
  • Chứng chỉ A level
  • Bằng tú tài Quốc tế IB
  • Tốt nghiệp THPT Mỹ và có điểm SAT 1 còn thời hạn từ 800 điểm trở lên
  • Bằng tốt nghiệp THPT ở các nước khác
  • Các trường hợp đặc biệt sẽ được tổ chức đánh giá riêng bởi hội đồng tuyển sinh.

Thí sinh thỏa mãn điều kiện xét tuyển và có một trong số các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế còn thời hạn (tính đến ngày nộp hồ sơ) như: IELTS 5.0+ hoặc tương đương sẽ vào thẳng chương trình chính khóa.

(*) Trong trường hợp chưa có chứng chỉ tiếng Anh, thí sinh có thể tham dự bài kiểm tra năng lực tiếng Anh được tổ chức tại trường 

 

II. ƯU ĐÃI

  1. Chính sách ưu đãi:

  • Sinh viên nhận “combo” quà tặng hấp dẫn, như: Túi tote, bộ dụng cụ học tập (bút bi + bút chì), áo thun, ba lô, miễn phí mở Tài khoản ngân hàng và phí duy trì theo lộ trình đào tạo của Trường;
  • Sinh viên nhận ưu đãi 30% Học phí ngoại khóa đầu tiên tại Trung tâm Thể thao Hoa Sen;
  • Nhận ưu đãi 50% học phí năm đầu tiên áp dụng tại Viện Đào tạo Trực tuyến;
  • Sinh viên được tham gia miễn phí hoạt động trải nghiệm, giải trí, thể thao ngay tại tất cả cơ sở đào tạo của Trường.

  2. Chính sách ưu đãi học phí trọn gói

  • Giảm 05% học phí cho thí sinh nộp học phí 1 năm
  • Giảm 12% học phí cho thí sinh nộp học phí 2 năm
  • Giảm 15% học phí cho thí sinh nộp học phí 3 năm
  • Giảm 20% học phí cho thí sinh nộp học phí 4 năm

  3. Chính sách trả góp học phí:

  • Đối tác: Ngân hàng Hàng hải Việt Nam (MSB);
  • Tham gia chương trình, Quý phụ huynh và sinh viên có thể trả góp học phí qua thẻ tín dụng của ngân hàng MSB thời hạn đến 12 tháng với mức ưu đãi 0% lãi suất, hạn mức thẻ căn cứ trên học phí toàn khóa.
  • Lưu ý: Áp dụng 1 lần cà thẻ/năm

  4. Chính sách ưu đãi khác:

  • Giảm 5% học phí là con của Cán bộ, Công nhân viên, Giảng viên đang công tác tại Tập đoàn Nguyễn Hoàng (từ 1 năm trở lên).

   

  III. HỌC BỔNG:

  Học bổng De Montfort University Vietnam trị giá 600 Euro (tương đương 15.000.000 VND)

  Lưu ý:

  • Áp dụng cho tất cả thí sinh xét tuyển, trúng tuyển có điều kiện, xác nhận nhập học và hoàn tất 100% học phí HKI;
  • Thời gian áp dụng ưu đãi học phí từ ngày 01/06/2023 đến hết ngày 30/09/2023 hoặc ưu đãi có thể kết thúc sớm vì số suất có hạn.
  HỌC PHÍ: 
  • Năm Đại cương: 90.000.000 VND/ Năm
  • Năm Chuyên ngành: 125.000.000VND/ Năm

  Lưu ý:

  • Cam kết 2 KHÔNGKHÔNG tăng học phí và KHÔNG phát sinh các chi phí khác trong suốt 4 năm
  • Học phí trên đã bao gồm chi phí thực hành/ thực tập, học tại doanh nghiệp, chi phí học liệu,…
  • Học phí trên chưa bao gồm bảo hiểm y tế và bảo hiểm tai nạn, 

   

  LIÊN HỆ TƯ VẤN:

  Chương trình DMU – Viện Đào tạo & Hợp tác Quốc tế

  • Địa chỉ: Phòng 1007, Lầu 10, 08 Nguyễn Văn Tráng, P. Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
  • Điện thoại: 028 7309 1991 (Số nội bộ: 4792)
  • Hotline: 0888 275 276
  • Email: iee@hoasen.edu.vn
  • Website: htttp://dmu.hoasen.edu.vn